• Wrinkle-Free Single-Crystal Graphene Wafer Grown on Strain-Engineered Substrates Deng, B (Deng, Bing); Pang, ZQ (Pang, Zhenqian); Chen, SL (Chen, Shulin); Li, X (Li, Xin); Meng, CX (Meng, Caixia); Li, JY (Li, Jiayu); Liu, MX (Liu, Mengxi); Wu, JX (Wu, Juanxia); Qi, Y (Qi, Yue); Dang, WH (Dang, Wenhui); Yang, H (Yang, Hao); Zhang, YF (Zhang, Yanfeng); Zhang, J (Zhang, Jin); Kang, N (kang, Ning); Xu, HQ (Xu, Hongqi); Fu, Q (Fu, Qiang); Qiu, XH (Qiu, Xiaohui); Gao, P (Gao, Peng); Wei, YJ (Wei, Yujie); Liu, ZF (Liu, Zhongfan); Peng, HL (Peng, Hailin) ACS NANO 12337-12345
 • Deterministic Line-Shape Programming of Silicon Nanowires for Extremely Stretchable Springs and Electronics Xue, ZG (Xue, Zhaoguo); Sun, M (Sun, Mei); Dong, TG (Dong, Taige); Tang, ZQ (Tang, Zhiqiang); Zhao, YL (Zhao, Yaolong); Wang, JZ (Wang, Junzhuan); Wei, XL (Wei, Xianlong); Yu, LW (Yu, Linwei); Chen, Q (Chen, Qing); Xu, J (Xu, Jun); Shi, Y (Shi, Yi); Chen, KJ (Chen, Kunji); Cabarrocas, PRI (Roca i Cabarrocas, Pere) NANO LETTERS 17(2017)7638-7646
 • Deterministic Line-Shape Programming of Silicon Nanowires for Extremely Stretchable Springs and Electronics Xue, ZG (Xue, Zhaoguo); Sun, M (Sun, Mei); Dong, TG (Dong, Taige); Tang, ZQ (Tang, Zhiqiang); Zhao, YL (Zhao, Yaolong); Wang, JZ (Wang, Junzhuan); Wei, XL (Wei, Xianlong); Yu, LW (Yu, Linwei); Chen, Q (Chen, Qing); Xu, J (Xu, Jun); Shi, Y (Shi, Yi); Chen, KJ (Chen, Kunji); Cabarrocas, PRI (Roca i Cabarrocas, Pere) NANO LETTERS 17(2017)7638-7646
 • Deterministic Line-Shape Programming of Silicon Nanowires for Extremely Stretchable Springs and Electronics Xue, ZG (Xue, Zhaoguo); Sun, M (Sun, Mei); Dong, TG (Dong, Taige); Tang, ZQ (Tang, Zhiqiang); Zhao, YL (Zhao, Yaolong); Wang, JZ (Wang, Junzhuan); Wei, XL (Wei, Xianlong); Yu, LW (Yu, Linwei); Chen, Q (Chen, Qing); Xu, J (Xu, Jun); Shi, Y (Shi, Yi); Chen, KJ (Chen, Kunji); Cabarrocas, PRI (Roca i Cabarrocas, Pere) NANO LETTERS 17(2017)7638-7646
 • Electrically driven monolithic subwavelength plasmonic interconnect circuits Liu, Y (Liu, Yang); Zhang, JS (Zhang, Jiasen); Liu, HP (Liu, Huaping); Wang, S (Wang, Sheng); Peng, LM (Peng, Lian-Mao) SCIENCE ADVANCES
 • Gate tunable parallel double quantum dots in InAs double-nanowire devices Baba, S (Baba, S.); Matsuo, S (Matsuo, S.); Kamata, H (Kamata, H.); Deacon, RS (Deacon, R. S.); Oiwa, A (Oiwa, A.); Li, K (Li, K.); Jeppesen, S (Jeppesen, S.); Samuelson, L (Samuelson, L.); Xu, HQ (Xu, H. Q.); Tarucha, S (Tarucha, S.) APPLIED PHYSICS LETTERS
 • High performance graphene Hall sensors Huang, L (Huang Le); Zhang, ZY (Zhang Zhi-Yong); Peng, LM (Peng Lian-Mao) ACTA PHYSICA SINICA
 • Raman Spectroscopic Analysis of Chondrocyte Dedifferentiation during in vitro Proliferation Jin, LD (Jin Lu-Di); Xu, JJ (Xu Jing-Jing); Zhang, Y (Zhang Yong); Yu, YZ (Yu Yue-Zhou); Liu, C (Liu Chang); Zhao, DP (Zhao Dong-Ping); Ye, AP (Ye An-Pei) ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
 • Single-walled carbon nanotube thermionic electron emitters with dense, efficient and reproducible electron emission; Wang, YW (Wang, Yuwei); Wu, GT (Wu, Gongtao); Xiang, L (Xiang, Li); Xiao, MM (Xiao, Mengmeng); Li, ZW (Li, Zhiwei); Gao, S (Gao, Song); Chen, Q (Chen, Qing); Wei, XL (Wei, Xianlong); NANOSCALE
 • Exchange-correlation energies of atoms from efficient density functionals: influence of the electron density, Tao, JM (Tao, Jianmin); Ye, LH (Ye, Lin-Hui); Duan, YH (Duan, Yuhua) ,JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS
 • Rubidium-beam microwave clock pumped by distributed feedback diode lasers; Liu, C (Liu, Chang); Zhou, S (Zhou, Sheng); Wang, YH (Wang, Yan-Hui); Hou, SM (Hou, Shi-Min) ; CHINESE PHYSICS B
 • Strong saturable absorption of black titanium oxide nanoparticle films Zhang, RF (Zhang, Rong-Fang); Guo, DZ (Guo, Deng-Zhu); Zhang, GM (Zhang, Geng-Min) APPLIED SURFACE SCIENCE 426 763-769
 • Sensitivity enhancement of graphene Hall sensors modified by single-molecule magnets at room temperature, Zheng, YH (Zheng, Yuanhui); Huang, L (Huang, Le); Zhang, ZY (Zhang, Zhiyong); Jiang, JZ (Jiang, Jianzhuang); Wang, KY (Wang, Kaiyou); Peng, LM (Peng, Lian-Mao); Yu, G (Yu, Gui), RSC ADVANCES
 • Asymmetric Light Excitation for Photodetectors Based on Nanoscale Semiconductors, Liang, S (Liang, Shuang); Wang, FF (Wang, Feifan); Ma, Z (Ma, Ze); Wei, N (Wei, Nan); Wu, GT (Wu, Gongtao); Li, G (Li, Gang); Liu, HP (Liu, Huaping); Hu, XY (Hu, Xiaoyong); Wang, S (Wang, Sheng); Peng, LM (Peng, Lian-Mao), ACS NANO
 • Water-Assisted Preparation of High-Purity Semiconducting (14,4) Carbon Nanotubes, Yang, F (Yang, Feng); Wang, X (Wang, Xiao); Si, J (Si, Jia); Zhao, XL (Zhao, Xiulan); Qi, K (Qi, Kuo); Jin, CH (Jin, Chuanhong); Zhang, ZY (Zhang, Zeyao); Li, MH (Li, Meihui); Zhang, DQ (Zhang, Daqi); Yang, J (Yang, Juan); Zhang, ZY (Zhang, Zhiyong); Xu, Z (Xu, Zhi); Peng, LM (Peng, Lian-Mao); Bai, XD (Bai, Xuedong); Li, Y (Li, Yan), ACS NANO
 • 北京大学电子学系物理电子学研究所