• Strong saturable absorption of black titanium oxide nanoparticle films Zhang, RF (Zhang, Rong-Fang); Guo, DZ (Guo, Deng-Zhu); Zhang, GM (Zhang, Geng-Min) APPLIED SURFACE SCIENCE 426 763-769
 • Sensitivity enhancement of graphene Hall sensors modified by single-molecule magnets at room temperature, Zheng, YH (Zheng, Yuanhui); Huang, L (Huang, Le); Zhang, ZY (Zhang, Zhiyong); Jiang, JZ (Jiang, Jianzhuang); Wang, KY (Wang, Kaiyou); Peng, LM (Peng, Lian-Mao); Yu, G (Yu, Gui), RSC ADVANCES
 • Asymmetric Light Excitation for Photodetectors Based on Nanoscale Semiconductors, Liang, S (Liang, Shuang); Wang, FF (Wang, Feifan); Ma, Z (Ma, Ze); Wei, N (Wei, Nan); Wu, GT (Wu, Gongtao); Li, G (Li, Gang); Liu, HP (Liu, Huaping); Hu, XY (Hu, Xiaoyong); Wang, S (Wang, Sheng); Peng, LM (Peng, Lian-Mao), ACS NANO
 • Water-Assisted Preparation of High-Purity Semiconducting (14,4) Carbon Nanotubes, Yang, F (Yang, Feng); Wang, X (Wang, Xiao); Si, J (Si, Jia); Zhao, XL (Zhao, Xiulan); Qi, K (Qi, Kuo); Jin, CH (Jin, Chuanhong); Zhang, ZY (Zhang, Zeyao); Li, MH (Li, Meihui); Zhang, DQ (Zhang, Daqi); Yang, J (Yang, Juan); Zhang, ZY (Zhang, Zhiyong); Xu, Z (Xu, Zhi); Peng, LM (Peng, Lian-Mao); Bai, XD (Bai, Xuedong); Li, Y (Li, Yan), ACS NANO
 • On-Surface Synthesis and Characterization of Honeycombene Oligophenylene Macrocycles, Chen, M (Chen, Min); Shang, J (Shang, Jian); Wang, YF (Wang, Yongfeng); Wu, K (Wu, Kai); Kuttner, J (Kuttner, Julian); Hilt, G (Hilt, Gerhard); Hieringer, W (Hieringer, Wolfgang); Gottfried, JM (Gottfried, J. Michael), ACS NANO
 • To save half contact pads in 2D mapping of local temperatures with a thermocouple array, Han, DH (Han, Danhong); Li, G (Li, Gang); Zhou, SK (Zhou, Sikai); Wang, ZH (Wang, Zhenhai); Yang, F (Yang, Fan); Xu, SY (Xu, Shengyong), RSC ADVANCES
 • To save half contact pads in 2D mapping of local temperatures with a thermocouple array, Han, DH (Han, Danhong); Li, G (Li, Gang); Zhou, SK (Zhou, Sikai); Wang, ZH (Wang, Zhenhai); Yang, F (Yang, Fan); Xu, SY (Xu, Shengyong), RSC ADVANCES
 • Synthesis of Bi2Te3 Nanotubes Using Te Nanotubes as a Template, Guo, Z (Guo, Zhen); Meng, MM (Meng, Mengmeng); Li, M (Li, Ming); Wang, JY (Wang, Jingyun); Huang, SY (Huang, Shaoyun); Xing, YJ (Xing, Yingjie); Xu, HQ (Xu, H. Q.), JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
 • Kinetically controlled hierarchical self-assemblies of all-trans-retinoic acid on Au(111), Li, C (Li, Chao); Li, N (Li, Na); Liu, LW (Liu, Liwei); Zhang, YJ (Zhang, Yajie); Yuan, CY (Yuan, Chenyang); Peng, LM (Peng, Lianmao); Hou, SM (Hou, Shimin); Wang, YF (Wang, Yongfeng), CHEMICAL COMMUNICATIONS
 • A contact study in hole conductor free perovskite solar cells with low temperature processed carbon electrodes, Li, J (Li, J.); Yao, JX (Yao, J. X.); Liao, XY (Liao, X. Y.); Yu, RL (Yu, R. L.); Xia, HR (Xia, H. R.); Sun, WT (Sun, W. T.); Peng, LM (Peng, L. M.), RSC ADVANCES
 • Brittle Fracture of 2D MoSe2, Yang, YC (Yang, Yingchao); Li, X (Li, Xing); Wen, MR (Wen, Minru); Hacopian, E (Hacopian, Emily); Chen, WB (Chen, Weibing); Gong, YJ (Gong, Yongji); Zhang, J (Zhang, Jing); Li, B (Li, Bo); Zhou, W (Zhou, Wu); Ajayan, PM (Ajayan, Pulickel M.); Chen, Q (Chen, Qing); Zhu, T (Zhu, Ting); Lou, J (Lou, Jun), ADVANCED MATERIALS
 • Direct Observation of the Layer-byLayer Growth of ZnO Nanopillar by In situ High Resolution Transmission Electron Microscopy, Li, X (Li, Xing); Cheng, SB (Cheng, Shaobo); Deng, SQ (Deng, Shiqing); Wei, XL (Wei, Xianlong); Zhu, J (Zhu, Jing); Chen, Q (Chen, Qing), SCIENTIFIC REPORTS
 • 0-pi phase transition in hybrid superconductor-InSb nanowire quantum dot devices, Li, S (Li, Sen); Kang, N (Kang, N.); Caroff, P (Caroff, P.); Xu, HQ (Xu, H. Q.), PHYSICAL REVIEW B
 • Scaling carbon nanotube complementary transistors to 5-nm gate lengths, Qiu, CG (Qiu, Chenguang); Zhang, ZY (Zhang, Zhiyong); Xiao, MM (Xiao, Mengmeng); Yang, YJ (Yang, Yingjun); Zhong, DL (Zhong, Donglai); Peng, LM (Peng, Lian-Mao), SCIENCE
 • Switching from Negative to Positive Photoconductivity toward Intrinsic Photoelectric Response in InAs Nanowire, Han, YX (Han, Yuxiang); Fu, MQ (Fu, Mengqi); Tang, ZQ (Tang, Zhiqiang); Zheng, X (Zheng, Xiao); Ji, XH (Ji, Xianghai); Wang, XY (Wang, Xiaoye); Lin, WJ (Lin, Weijian); Yang, T (Yang, Tao); Chen, Q (Chen, Qing), ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
 • 北京大学电子学系物理电子学研究所